1

П'ять причин завищеного обліку споживання електроенергії новими електронними електролічильниками

У статті автор описує ситуацію, коли після установки нових електронних електролічильників вони нарахує, в тих же квартирах, більший витрата електроенергії, ніж старі, індукційні. Пояснює причини завищеного обліку, призводить схеми і дає рекомендації по усуненню недоліків і по економії електроенергії.

Скарга споживача електроенергії: «Я живу в одній з квартир багатоквартирного будинку. Раніше, для обліку споживання електроенергії в моїй квартирі, в силовому щиті на сходовій клітці був встановлений індукційний електролічильник З-2, він багато років налічував, взимку більше влітку менше, але не більше 100 кВт/год на місяць не було. Зараз «Київенерго» замінив його, і встановив електронний електролічильник НІК 2102 і він налічує в 2 рази більше, і це при тому, що навантаження в моїй квартирі не змінилася».

Подібних скарг в Інтернеті дуже багато. Давайте розберемося в причинах завищеного обліку електроенергії електронними лічильниками.

Нові електронно-механічні лічильники

Старые индукционные электросчетчики типа СО-2, массо­во и долго устанавливались в наших квартирах, считали ак­тивною мощность, надежно работали многие поды, но облада­ли рядом недостатков. Среди них, низкая чувствительность, они учитывали мощности только выше 11…22 Вт (в зависимости от класса точности), далее, их легко можно было обмануть, т.е. остановить учет электроэнергии, чем «умельцы» массово и за­нимались. Все эго приводило к убыткам энергосбывающих ор­ганизаций, которые нынче стали частными, а частник убытки не потерпит. Поэтому, по заданию энергосбывающих органи­заций, конструкторы разработали новые, электронные (элект­ромеханические) электросчетчики (ЭС) лишенные вышеуказан­ных недостатков. Рынок перенасыщен такими ЭС, среди них и ча­сто упоминаемый в Интернете электроно-механический электро­счетчик типа НІК 2102 (рис.1), выпускающийся на Украине и имеющий много модификаций. Он полностью соответствует тре­бованиям энергосбыта, а именно, считает активною мощность, имеет высокую чувствительность, т.к. учитывает потребляемою мощность выше 2,75 Вт, (а не 11…22 Вт как в СО-2). В нем заложено много методов защиты от воровства электроэнергии. Среди них, высокая невосприимчивость к искусственным внеш­ним магнитным полям и внешним радиоизлучениям, а также, в зависимости от модели, может быть установлен один датчик тока (только в фазном проводе), или два датчика тока (в фаз­ном и нулевом проводе).

Дізнатися скільки датчиків струму у вашому електролічильнику НІК 2102 можна за трьома ознаками.

 • Перший ознака, за типом моделі, написаної на його передній панелі, наприклад, в моделі НІК 2102-02.М2В цифра після літери «М» вказує на кількість датчиків струму, в даному випадку «2».
 • Другий ознака, наявність на тій же панелі, світлодіода з написом «ЗЕМЛЯ» і «РЕВЕРС» (рис.1), у електролічильників з одним датчиком струму цих світлодіодів немає. До речі, світлодіод «РЕВЕРС», засвічується тоді, коли «умільці» пускають струм у зворотному напрямку з метою крадіжки електроенергії.

  Рис. 1

 • Третій ознака, на передней панели ЭС есть знак, ука­зывающий, сколько датчиков тока в данной модели, знак – это вертикальная палочка с одним или двумя колечками на ее концах. Одно колечко – один датчик тока, два колечка – два датчика тока.

Енергозбут дуже любить ЕС НІК 2102 з 2 датчиками струму і саме їх масово і безкоштовно, встановлює в силових металевих щитах у всіх наших багатоквартирних будинках.

Звідки ж така любов енергозбуту до нових електролічильники з 2-ма датчиками струму. А весь фокус у тому, що ЕС враховує витрату електроенергії за свідченнями того датчика (фази або нуля) через який тече більший струм. З одного боку, це ускладнює крадіжки електроенергії, але з іншого боку, дозволяє електрикам енергозбуту, неправильно підключати ЕС і цим обманювати споживачів, тобто нараховувати їм кошти за електроенергію, яку вони насправді не споживають.

Зони відповідальності

Перш, ніж зрозуміти всі причини завищеного обліку електроенергії, необхідно знати зони відповідальності дільниць електромережі, тобто хто за що відповідає.

Для силовий щит багатоквартирного будинку (на сходовій клітці) відповідає ЖЕК чи електрик об'єднаних власників багатоквартирного будинку.

Енергозбут відповідає, за ЕС в електрощиті багатоквартирного будинку та проводи підключення (до автоматичних вимикачів АВ), а також опломбування та експлуатацію ЕС.

За електропроводку квартири, багатоквартирного будинку, починаючи від автоматичних вимикачів (АВ) у силовому щиті, відповідає власник квартири.

У приватному ж будинку, все належить власникові будинку: силовий щит, електролічильник, електропроводка будинку та заземлення (якщо воно є), але пломби на електролічильнику належати енергозбуту, і зривати, їх після опломбування, не можна.

Отже, розглянемо 5 причин завищеного обліку ЕС нового покоління електроенергії.

 1. Електрик енергозбуту, замінив в електрощиті багатоквартирного будинку старий ЕС на електронний з двома датчиками струму

Але він підключив його неправильною схемою, чому ЕС налічує електроенергії набагато більше, ніж споживає власник квартири. Це одна з найбільш частих причин завищеного обліку електроенергії.

Переглядаючи Інтернет, я був здивований, що ніхто навіть і не здогадується про цю аферу електриків енергозбуту, а вона застосовується суцільно й поруч.

На рис. 2 показаны две монтажные схемы подключения ЭС в силовых щитах наших многоквартирных домов, на рис.2,а схе­ма правильного включения ЭС, а на рис.2, б – неправильного.

Рис. 2

Правильно включен – это значит, что выход нулевого про­вода с ЭС до квартиры должен быть прямой (рис.2,а), а не в разрыв, через корпус электрощита (рис.2,б). При правильном включении (рис.2,а), в обеих проводах ЭС (фазе и нуле) течет одинаковый ток, и ЭС правильно начисляет электроэнергию.

Але часто, електрик, або через свою некомпетентність, або спеціально, підключає до ЕС квартирі не правильно (рис.2,б). Тобто вихід нульового проводу з ЕС і вхід його в квартиру підключає не безпосередньо, а через металевий корпус силового електрощита, і навіть під один затискний болт з сусідами (рис.2,б). Тоді, у нульовий провід, від сусідів в електрощиті, буде підмішувати додатковий струм, що циркулює в металевому корпусі електрощита, і ЕС буде вам нараховувати додаткову електроенергію, яку ви не споживаєте.

Схема циркуляції струмів нульового проводу в металевому корпусі електрощита весь час змінюється, оскільки залежить від співвідношення струмів споживання всіх квартир сусідів в електрощиті. Зазвичай в електрощитах 3-4 ЕС, але на рис.2, для простоти, розгляду зображені тільки два.

Причому, сусіди можуть впливати на ваш ЕС так само, як і ви на нього, природно, якщо вони включені за неправильною схемою (рис.2, б).

Справедливості заради слід зазначити, конструктори ЕС з двома датчиками струму, того ж НІК 2102, передбачили на його передній панелі світлодіод «ЗЕМЛЯ» (рис.1). Його світіння вказує на те, що по фазному і нульовому проводу проходять різні струми, це не нормальний стан і вам нараховується додаткова електроенергія, яку ви не споживаєте.

Виявити причину світіння світлодіода «ЗЕМЛЯ» дуже легко, існує два варіанти.

 • Перший. Перевірити схему, тобто дроти, підключення ЕС. Нульовий провід з ЕС, повинен бути підключений безпосередньо до квартирі (рис.2,а), а не через корпус електрощита (рис.2,б).
 • Другий. У силовому щиті відключити енергопостачання своєї квартири (вимикати автоматичними вимикачами АВ), світлодіод «ЗЕМЛЯ», на вашому ЕС при цьому згасне. Після чого, навантаження треба замінити переносною лампою розжарювання 230 В 100 Вт, тобто включити її так, як показано на рис.3. Якщо світлодіод «ЗЕМЛЯ» засвітиться, то це вказує на те, що електролічильник включений не правильно, і винен електрик зробив це.

  Рис. 3

У нових багатоквартирних будинках, з новою електропроводкою вищеописаних проблем з ЕС, як правило, не буває, а от у старих будинках радянської будівлі, вони часто-густо.

Як же діяти в ситуації, коли ви виявите, що на вашому електролічильнику, в силовому щиті багатоквартирного будинку, світиться світлодіод «ЗЕМЛЯ». Є три варіанти.

 • Перший. Написати заяву на ім'я директора енергозбуту (РЕЗ) вашого району, в якому крім своєї адреси і своїх даних, вказуєте, що на ЕС вашої квартири горить світлодіод «ЗЕМЛЯ» і що електропроводка вашої квартири справна, і щоб електрик енергозбуту усунув цей недолік. Заяву треба писати в 2-х примірниках, один залишити в приймальні директора, а другий зі штампом «вхідні», залишити у себе.
 • Другий. У встановлений час, можна прийти на прийом до директора, але заяву писати обов'язково, оскільки усна розмова, це порожня розмова, і до вас ніхто не прийде.
 • Третій. Зателефонувати електрикам енергозбуту, вказуючи на вищезгаданий недолік. Це найпростіший варіант, але і самий безперспективний, оскільки ймовірність того, що електрик прийде до вас, майже ніякої, вас будуть просто «футболити», як це було з автором цієї статті.

Якщо електрик енергозбуту, за вказівкою директора, все ж прийде до вас для усунення недоліку, то обов'язково буде вам брехати, що винен ваш сусід, який підключився до вашого лічильника. Ви будете ненавидіти сусіда, вважати його своїм ворогом і навіть лаятися з ним, але він абсолютно невинна і навіть не знає про це. А фактично вся вина лежить електриці енергозбуту, але він ніколи в цьому не зізнається [1]. Але ваше завдання, при його появі, домогтися усунення недоліку.

 1. Погана ізоляція електропроводки у вашій квартирі або в приватному будинку (дачі)

В наслідок цього електролічильник нараховує додаткову електроенергію, навіть при відсутності корисного навантаження. Це ще одна причина підвищеного обліку электросчетчиком електроенергії, але енергозбут при цьому, не винен, т. к. електропроводка квартири (приватного будинку) належить її власнику.

Плохая изоляция в электропроводке, как между прово­дами так и «на землю», может быть по причине ее старо­сти, или попадания влаги (воды) на электропроводку, напри­мер, вас залили соседи. Такая же ситуация может быть и в кабеле, который вы проложили в земле в гараж, или лет­нюю кухню, или баню на территории дачи или частного до­ма, и в этот кабель попала грунтовая вода – злейший враг изоляции.

По нормам «Правил учета электроустановок» (ПУЭ) со­противления изоляции электропроводки, должна быть не ме­нее 0,5 МОм. Но ЭС начинают учитывать электроэнергию от утечки тока, при куда меньших значений сопротивления изоляции. Например, старые ЭС типа СО-2 учитывают мощ­ности выше 11…22 Вт, что соответствует сопротивлению изо­ляции ниже 4,4…2,2 кОм. Новые, электронные ЭС имеют бо­лее высокою чувствительность, они учитывают электроэнер­гию мощностью выше 2,75 Вт, т.е. если сопротивление изо­ляции менее 17,6 кОм. При сопротивлении изоляции элект­ропроводки ниже вышеприведенного порога, ЭС насчитыва­ют электроэнергию «и день и ночь», и не зависимо от того, потребляете вы электроэнергию или нет.

Виявляти низьку ізоляцію електропроводки повинен спеціаліст, який розбирається в електриці. Як відомо, електронно-механічний ЕС, той же НІК 2102, вважаючи електроенергію, блимає світлодіод. Відключаючи по черзі ділянки електропроводки, фахівець виявляє електропроводу з заниженою ізоляцією, вимірюють опір ізоляції приладом, і робить висновок про необхідність заміни проводки. Несправними, тобто винуватцями витоку струму, можуть бути і автоматичні вимикачі АВ (рис.2,а), встановлені в силових щитах, правда це буває рідко, але фахівець повинен перевіряти й їх. За підсумками обстеження спеціаліст робить висновок.

Якщо ви без обстеження квартирної електропроводки, поскаржитеся електрикам енергозбуту, на великий облік електроенергії новими ЕС, то вони, щоб не займатися суттю проблеми, відповідять вам стандартно: «Змінюйте електропроводку, енергозбут за електропроводку вашої квартири не відповідає». Власник квартири, отримавши без обстеження таке «компетентний висновок, витрачає купу грошей, змінює проводку, а ЕС як вважав в 2 рази більше, так і вважає, т. к. причина може бути зовсім в іншому.

 1. Власник приватного будинку неправильно підключив заземлення в силовому щиті

Це ще одна причина завищеного обліку електроенергії.

Почну з скарги господаря дачі: «У мене на дачі електромеханічний лічильник НІК 2102 з двома датчиками струму, я обладнав на дачі заземлення і підключив його в силовому щиті на шину нульового проводу. Сусід-електрик порадив, захиститися цим від блискавки, або аварійної ситуації при обриві нульового дроти на стовпах. Яке ж було моє здивування, коли через місяць кількість споживаної електроенергії у мене зросла майже в 2 рази, в чому справа я не зрозумію».

На рис.4,а приведена схема такого подключения зазем­ления к нулевой шине в силовом щите. Подключать зазем­ление к нулевому проводу после ЭС нельзя, нигде, ни в электрощите, ни в трехконтактной розетке в квартире или до­ме. Т.к. через датчик тока нулевого провода ЭС будет про­текать дополнительный (уравнивающий) ток (на рис.4,а он по­казан пунктирной линией со стрелочкой). И ЭС будет насчи­тывать дополнительную электроэнергию, которою владелец частного дома не потребляет. Количество начисленной эле­ктроэнергии может быть значительным и зависит от величи­ны уравнивающего тока. Его можно легко измерить токоизмерительными клещами – для этого необходимо обхватить ими земляной провод.

Рис. 4

Зрівнювальні струми, різної величини, протікають по всьому заземлениям нульового (PEN) дроти, на всьому шляху його проходження від живлячого трансформатора до споживача (рис.5), включаючи і заземлення силових щитів приватних будинків (рис.4,а, рис.4,б).

Існування зрівнювальних струмів викликано тим, що на живлячій трифазному трансформаторі (10 кВ / 380 В) три обмотки фаз (400 В) з'єднані «зіркою» і їх загальний, нульовий провід, заземлений.

Ця 4-дротова система електроживлення споживачів називається TN-C (рис.5). Величина зрівнювальних струмів, тим більше, чим менше опір заземлення і чим більшу потужність, в даний час, споживають всі споживачі, підключені до живлячої трансформатора, наприклад 10 кВ / 0,4 кВ (рис.5). Правда, при рівності струмів у кожній з трьох фаз мережі, струм в нульовому проводі буде практично нульовим, але точного рівності струмів у всіх фазах не буває.

Рис. 5

Зате, при виникненні аварійних ситуацій, наприклад, при обриві нульового дроти на стовпах, цей струм може досягати значних величин, десятків і більше Ампер і якщо з'єднання з землею, в електрощиті зроблені за схемою рис.4,а, тобто після ЕС, то він нараховує дуже багато електроенергії, яку споживач реально не споживав.

Як же правильно вчинити в даній ситуації? Ось три варіанти.

 • Перший. Не підключати заземлення до нульової шини силового щита і не буде проблем, а обладнане заземлення використовувати тільки як третій провід в розетках, як захисне заземлення. Величина струму в захисному заземленні, при справній ізоляції електроприладів, завжди дорівнює нулю, в цьому можна переконатися, токоизмерительными кліщами.
 • Другий. Якщо ви вирішили виконати рекомендацію сусіда електрика, або вас змусив це зробити енергозбут, то підключайте заземлення до ЕС, за схемою рис.4,б. При такій схемі, додатковий (зрівнює) струм, хоча і буде протікати в заземленому нульовому проводі, але буде йти повз ЕС, т. к. заземлення включено до нього.
 • Третій варіант. У приватному будинку встановлювати ЕС тільки з одним датчиком струму (у фазному проводі), випускається і така модель — НІК 2102. Він буде нараховувати електроенергію тільки по фазному дроті.

Недостаток схемы приведенной на рис.4,б – это отсутст­вие ограничителя сверхбольших уравнивающих токов, воз­никающих при аварийных ситуациях и могущих сжечь у вла­дельцев дома его соединительный кабель к электроопоре, а также, электросчетчик и силовой щит. Поэтому практикую­щие электрики рекомендуют подключать заземление к нулевому проводу по схеме рис.6. В ней, также как и на рис.4,б, установлен электросчетчик с двумя датчиками то­ка, но перед ЭС добавлен спаренный автоматический выклю­чатель АВ-2, например, на ток 32 А, который при аварийных ситуациях (больших уравнивающих токах) автоматически от­ключит и фазу и нуль и этим защитит соединительный элек­трокабель и ЭС от повреждения.

Рис. 6

При применении схемы рис.6, энергосбыт опломбирует спаренный автомат АВ-2, используя специальный пломбиро­вочный бокс, а при схеме рис.4,б, – опломбируют место со­единения заземления к корпусу и ответвления на ЭС, все эго делается для предотвращения умышленного отключения ЭС, с целью воровства электроэнергии. Схемы, приведенные на рис.4,б, рис.6, показаны, как упрощенные варианты со единений в электрощите, например, в них не показаны диф­ференциальные автоматы, которые рекомендуют устанавли­вать в силовых щитах. Главное назначение этих схем, пока­зать, как избежать начисления ЭС электроэнергии от урав­нивающих токов.

 1. Вея побутова техніка квартири (будинки): телевізори, комп'ютери, ноутбуки, мікрохвильові печі, DVD плеєра, музичні центри, тощо, постійно включені в електромережу в черговому режимі

Старые индукционные ЭС типа СО-2, не учитывали ма­лые мощности вышеупомянутого дежурного режима бытовой техники, примерно до 11…22 Вт.

Нові ЕС набагато чутливіші, і все спожите вищезазначеної побутовою технікою враховується новими електролічильниками. І в підсумку за місяць набирається солідна сума кВт·год електроенергії, за що вам і доводиться платити.

Якщо ви хочете зменшити показання нових ЕС, то обесточивайте всю побутову техніку, тобто повністю вимикайте її. Для цього краще всього мати подовжувач електромережі з вимикачем. Це ж помітно збільшить термін служби побутової електронної техніки і зменшить ймовірність пожежі внаслідок її загоряння.

Правда здесь есть одно существенное психологическое препятствие – человеку тяжело менять старые привычки, т.е. подниматься с дивана и руками выключать бытовую техни­ку, легче пультом управления перевести ее из рабочего ре­жима в дежурный режим и, не поднимаясь с того же дива­на, лечь спать, а электросчетчик пускай считает.

 1. Несправний ЕС нового типу

Напомню, электросчетчики в многоквартирных домах, при­надлежит энергосбыту, а в частных домах – их владельцам.

Багато хто вважає, що причиною нарахування великої кількості електроенергії новими електронними ЕС, є їх високий клас точності, цього помилкового думки дотримуються і деякі електрики, нав'язують його споживачам. Насправді, старі індукційні лічильники мали високий клас точності [4], а деякі з їхніх моделей,

за цим показником, були більш точними, ніж нові електронні ЕС. Наприклад, клас точності індукційних ЕС був: 0.5; 1.0; 2.0; 2.5, тоді як той же НІК2102 має клас точності всього лише 1.0.

Кожен з типів ЕС, індукційний, або електронний має і слабкі та сильні сторони. Наприклад, індукційні ЕС більш надійні, і мало піддані впливу грозових розрядів, але їх можна було легко обдурити. Електронні ЕС більш захищені від обману, але слабкіше протидіють блискавкам. Якщо блискавка близько блимнула, і навела високу напругу в електролінії, або прямо вдарила в неї, то електронні ЕС часто пошкоджуються і нічого не нараховують або нараховує дуже мало, але ніяк не більше ніж справні. Конструктори, постійно вдосконалюють електроніку ЕС, у тому числі і їх блискавкозахист.

Тому чутки про те, що електронні ЕС часто не справні і тому нараховують багато електроенергії невірні. Головні причини завищеного обліку, ЕС електроенергії викладені в пунктах 1, 2 і 3.

Так чи інакше, якщо у користувача електроенергії виникають сумніви в правильності роботи ЕС, то він може або сам його перевірити, чи звернутися в енергозбут. Якщо вирішив сам перевірити, ось два ради.

 • Перший. На передній панелі ЕС, того ж НІК 2102, написано, скільки раз блимне світлодіод на один кіловат/год електроенергії (рис.1). Наприклад, 6400 (буває 3200, або 1600). Там же, в кінці цифр обліку електроенергії, в червоному квадраті, є коліщатко, цифри якого вказують на 1/10 кВт·год, тобто при 640 імпульсів цифра пересувається на більше значення. Але, поруч з тим же червоним коліщатком, стоять ризики сотих часток кВт·год (рис.7), і якщо коліщатко пересувається на одне ризику, то це буде 64 імпульсу. Ви включаєте навантаження, електролампочку розжарювання 100 Вт і вважаєте кількість імпульсів на одну ризику, якщо минуло 64 імпульсу, то з лічильника лунає клацання, який вказує, що минуло 64 імпульсу, і ЕС нарахував 1/100 кВт·год. Це має відбутися за 6 хвилин.

  Рис. 7

 • Друга порада. Можна навантажити ЕС навантаженням у 1 кВт, засікти його свідчення і через одну годину порівняти.

Але, найточніша перевірка ЕС, може бути виконана в спеціальній повірочної лабораторії енергозбуту, вони точно можуть сказати, чи справний ЕС і чи відповідає він, класу точності заявлених заводом-виготовлювачем. Тому, якщо у споживача електроенергії, є сумніви в правильності роботи ЕС, він може написати заяву директору енергозбуту, і повірочна лабораторія перевірить його.

Услуги поверочной лаборатории для энерго­сбыта бесплатные, для частных владельцев ЭС – платные.

Висновки

Установка энергосбывающими організаціями нових електролічильників, вимагає і нових підходів споживачів електроенергії, які хочуть зменшити енергоспоживання, так і не платити за реально спожиту ними електроенергію. Всі поради для цього дані вище в статті.

Кроме них, потребителям электроэнергии необходимо при­менять и методы энергосбережения. Надо выключать осве­щение, телевизоры, компьютеры и т. п., при ненадобности в их использовании в данное время. Особенно это касается глав­ных пожирателей электроэнергии в доме – электробойлеров.

Автор: Микола Власюк, Київ р.
Джерело: журнал Електрик №1-2/2017

адмін

One Comment

Залишити коментар

Your email address will not be published.