0

Firmware eeprom JINLIPU TVs

 • Firmware eeprom TV JINLIPU 3728

  JINLIPU 3728

  С ЛОГОТИПОМ JINLIPU

  LC863532C

  LA76818A

  24C08

  VCI-1A5-DK

 • Прошивка eeprom телевизора JINLIPU JINLIPU-3716K

  MicomLC863328C 57Z0
  Memory – 24C08A
  TR ChopperBCK-60-001A
  SAWK2957
  Video – LA76818A
  Secam – LA7642N
  Vertical – LA7840
  SoundUTC2611
  TunerVS1-1A5-DK
  Tube – 37SX110Y22
  FBTBSC25-N0177

 • Прошивка eeprom телевизора JINLIPU Модель 3728B

 • Прошивка eeprom телевизора JINLIPU Модель CD3728

 • Прошивка eeprom телевизора JINLIPU Модель S716


Leave a Reply

Your email address will not be published.